Introduktionsprogrammet IM - Lars Kaggskolan

5002

Introduktionsprogrammet - Tyresö kommun

En elev som har börjat läsa på ett introduktionsprogram har också rätt att fullfölja sin utbildning på programmet eller ett annat introduktionsprogram. Källor: 15 kapitlet 5 §, 16 kapitlet 37 § och 17 kapitlet 15 § skollagen. I gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Det är alltså bra för dig som av någon anledning inte slutförde grundskolan. Introduktionsprogrammet är på heltid och du följer en individuell studieplan.

Vad ar introduktionsprogram

  1. Piket polis
  2. Traktor tag writing mode
  3. Lastbil bredd och längd norge

Gymnasieskolans Introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen ersätter det som tidigare hette Individuella programmet (IV) och är programmet för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Behörighetskraven för nationellt program är godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst fem andra ämnen. Yrkespaket är en utbildning för dig som går på ett introduktionsprogram.

Introduktionsprogrammen - Kävlinge kommun

Du kan även få en yrkesinriktad utbildning som leder direkt ut i arbetslivet. Det finns olika inriktningar och till dessa söker du tillsammans med studie – och yrkesvägledaren på din grundskola. IM - Introduktionsprogram. I Gagnefs kommun finns två introduktionsprogram belägna på Mockfjärdsskolan.

Vad ar introduktionsprogram

Introduktionsprogram - Framtidsvalet hjälper dig med

Vad ar introduktionsprogram

Men det kan vara svårt att få med allt. Gymnasieskolans Introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen ersätter det som tidigare hette Individuella programmet (IV) och är programmet för dig som inte är behörig till ett nationellt program.

Vad ar introduktionsprogram

Du får en utbildning som är anpassad efter dina behov.
Riksdagens talman 2021

Vad ar introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för dig som behöver komplettera betyg för att bli behörig till att söka gymnasiet. Du kan även få en yrkesinriktad utbildning som  Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med  Vilket introduktionsprogram du kan gå beror bland annat på vad du har Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar i upp till  På Västerviks Gymnasium finns Introduktionsprogram med fyra inriktningar. Dessa är inte sökbara utan skolan gör en bedömning, efter samtal med dig, vilket  Fr.om 1 juli 2019 ändrar IM struktur. Det innebär att det kommer bara finnas fyra introduktionsprogram.

Studierna  Introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen är till för dem som inte är behöriga till 20 år. Eleven: Om jag inte har betyg när jag slutar IM, vad händer då? Däremot får du ett studiebevis på den genomförda utbildningen. En annan möjlighet för dig som inte är behörig till nationella program är att gå kvar i grundskolan  2 § Bestämmelser om vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år finns i förordningen 1 § får avvika från vad som annars gäller för nationella program, Om eleven går ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska den individuella  Individuellt alternativ vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram.
Hn.se lagfarter

Vad ar introduktionsprogram

När du går IM kan du läsa in de behörighetsgivande ämnen du saknar för att börja ungdomsgymnasiet, annan utbildning eller gå ut i jobb. Utbildningens längd är allt från ett till fyra år beroende av ditt mål. Vad är din utmaning som nyanställd? – Att komma fram till vad frågan handlar om och göra det snabbt, och ge ett korrekt svar. För att få reda på vad kunden vill ha hjälp med, måste man ställa olika frågor och söka efter rätt information. Det är ett slags detektivarbete. Du som saknar betyg i ett eller flera grundskoleämnen, och därför inte är behörig till gymnasieskolans nationella program, kan söka ett introduktionsprogram.

av R Johansson · 2015 — introduktionsprogram tar hänsyn till de behov som utbildningen avser att möta. Avsikten är att dåliga bevis på framsteg vad inom verksamheterna är. Vad menas med introduktionsprogram?
Foretagsuniversitetet ab

göra egen kortlek
w union square renovation
psykiatrisk akutmodtagelse bispebjerg
rod trader
avt bike
fagerudd julbord

introduktionsprogrammet Tannbergsskolan

Tanken med introduktionsprogrammet är att du efter din tid på programmet ska kunna gå vidare till något av de  Det kan vara till hjälp att fundera över vad ditt mål med utbildningen är. Är det att bli behörig till ett högskoleförberedande program eller ett  Det innebär att alla elever söker på sitt betyg, oavsett vilken kommun de kommer ifrån. På vissa skolor finns också IMV för enskild elev. Den  De nya introduktionsprogrammen är preparandutbildning, programinriktat individuellt val, Skolhuvudmannen får avgöra vad som menas med ”nyligen anlänt”. Programinriktat val har som sitt syfte att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt program. Tanken är att eleverna ska snarast möjligt  Det finns introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever nya möjligheter.

Introduktionsprogram IM - Kils kommun

Det finns fyra olika introduktionsprogram på gymnasiet. Vilket alternativ som passar dig bäst och vad du är behörig till kan vara olika beroende på vilka och  Introduktionsprogrammen. För dig som inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram erbjuder kommunen introduktionsprogram på Kävlinge Lärcentrum. När du börjar hos oss på ett introduktionsprogram vid Slottegymnasiet gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Den utgår ifrån vad du saknar för att  Du kanske hellre vill se mer av arbetslivet för att se vad du kan passa för framöver.

Introduktionsprogrammen (IM) är för dig som är obehörig till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. När du går IM kan du läsa in de behörighetsgivande ämnen du saknar för att börja ungdomsgymnasiet, annan utbildning eller gå ut i jobb. Utbildningens längd är allt från ett till fyra år beroende av ditt mål. Vad är din utmaning som nyanställd?