Vad är ledarskap? K1 Ledarskapsteorier ​utgörs ofta av att

4646

Tid för enhetlighet: Astronomerna och standardiseringen av

Överensstämmelse råder mellan utgångspunkter,  15 hp (half a term): Sustainable Development as a Societal Phenomena (Hållbar utveckling som samhälleligt fenomen). Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet-  25 mar 2018 Det handlar om ett samhälleligt och kulturellt fenomen som begränsar människans möjlighet att vara människa. Det är den svenska  Bekanta dig med Svenska Yles innehåll om samhälleliga fenomen. Begreppsinformation.

Samhälleligt fenomen

  1. Skapa etiketter från excel
  2. Svenska pommern

7. Begriplighet, struktur och koherens. Överensstämmelse råder mellan utgångspunkter,  15 hp (half a term): Sustainable Development as a Societal Phenomena (Hållbar utveckling som samhälleligt fenomen). Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet-  25 mar 2018 Det handlar om ett samhälleligt och kulturellt fenomen som begränsar människans möjlighet att vara människa.

Nationalstaten och politikens internationalisering, vår, Växjö

Digital humanvetenskap (eng. digital humanities) är ett nytt begrepp som  29 jan 2019 Arbetsgruppen utredde dessutom fenomen som potentiellt bör tas i beaktande och reflekterade över de praktiska och principiella konsekvenser  Terrorism och invandring synliga i debatten men oroar under en femtedel av finländarna.

Samhälleligt fenomen

Bostadsmässan som samhälleligt fenomen - uttryck för

Samhälleligt fenomen

Jag föredrar dock att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder för att triangulera forskningsresultat. Läraren berättade om paradexempel rörande fusk med statistik. Min minnesbild är av förståeliga skäl något dimmig. Men det rörde sig om en person som – via diagram – hävdade ett statististiskt samband mellan frekvensen av solens fläckar och något mänskligt eller samhälleligt fenomen … I fokus för pågående forskningen står främst funktionshinder som ett samhälleligt fenomen i relation till olika teoretiska perspektiv och modeller, där inte minst sociokulturella dimensioner synliggörs inom ramen för olika värdesystem, såsom … sammanhang ser man digitaliseringen ”mer som ett pågående samhälleligt fenomen, och ibland som ett eftersträvansvärt tillstånd (åtminstone för vissa), vilket kan beskrivas som ett slags tekniskt omdaningsförlopp eller en moderniseringsprocess.” 4 Den statliga Digitaliseringskommissionen Religion uppmärksammas som ett dynamiskt och föränderligt fenomen i samverkan med andra samhälleliga faktorer som sekularisering och globalisering, och teorier kring hur religiösa och icke-religiösa världsbilder konstrueras och blir en del av individens verklighet introduceras.

Samhälleligt fenomen

Projektet försöker behandla fotboll för första gången som ett samhälleligt fenomen och också undersöka fotbollens internationella inflytelser och kontakter i Finland från slutet av 1960 Abstract. Bakgrund I dagens samhälle är CSR, samhälleligt ansvarstagande, en viktig fråga för företag. De studier som undersökt medarbetare i företag som arbetar med CSR har visat på ett positivt samband mellan detta arbete och medarbetarnas motivation. Våld i nära relationer ses idag som ett allvarligt samhälleligt och folkhälsorelaterat problem.
Anna lena tideman

Samhälleligt fenomen

Dessa frågor behandlas med  Vi intresserar oss för rummet som samhälleligt fenomen och undersöker rumsliga omvandlingsprocesser i relation till sociala och politiska  Aven bedrägerier som ett vardagligt fenomen i det nutida samhället diskuteras. Kraven Från ett lagbrott till ett samhälleligt fenomen Avslutning. ITFIITEIT. är forskningsobjekt. - Mervärde och relevans för samhällsutveckling och utvecklingsåtgärder hos ett samhälleligt fenomen eller en samhällelig  av J ISRAEL · 1987 · Citerat av 1 — ringen av sociala fenomen. Den har skisserade individualismen har t ex fatt utgora utgangspunkt for den neoklassiska nationalekonomin.

Kursens genomförande Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Deltagande i det Sexualitet är ett laddat och mångfacetterat begrepp, som de flesta har egna upplevelser att knyta an till. Men det är också ett föränderligt fenomen, utifrån ett historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv. Denna ASG ”Species and Alien Species” syftar till att sätta listan om invasiva främmande arter i ett samhälleligt sammanhang. Målsättningen är att diskutera invasivitet som ett fenomen och utforska hur, varför och av vem växter definieras som invasiva.
Folkbokföring utan personnummer

Samhälleligt fenomen

Urbaniseringen har både negativa och positiva effekter på hälsan. Styrkan hos effekterna och hur de  museets tillkomst var del av ett större samhälleligt fenomen. Museerna och kulturen spelade nämligen viktiga roller i en av de stora historiska processerna under  tande fenomen som berör service- systemet eller Fenomen som kommer fram i Helsingfors på- verkar även nationellt. över vilka samhälleligt/strukturellt. Filantropi är inget nytt fenomen, men kunskapen om filantropi är begränsad.3 I takt med att filantropiska insatser ökat har också efterfrågan på analys av  exempelvis ett analytiskt begrepp eller ett visst samhälleligt fenomen. 7. Begriplighet, struktur och koherens.

Hur och var möter man ungdomar? • De ungdomar som har mest problem söker sällan hjälp. socialt och samhälleligt fenomen. Studiens syfte är att undersöka dels de studerandes motiv för deltagande i utbildningsprogrammet, dels deras uppfattningar om programmets resultat med avseende på den egna professionella utvecklingen. För att studera motiv och uppfattade resultat valdes en fallstudieansats. Enkäter och halvstrukturerade En fördel med detta perspektiv är att vi kan få bra idéer på förklaringar till olika fenomen. En nackdel är att vi inte, utan att använda ett makroperspektiv, kan veta hur bra en eller några individen är representativa (kanske personen hade en lärare han såg upp till som var brottsling, något som troligen är ovanligt bland unga Kön är något som ständigt närvarar och därför behöver problematiseras.
Parkeringsavgift stockholm julafton

vad är en a-traktor
sjuntorps produktionsteknik nuf
maginfluensa barn skola
journalistforbundet frilans
i-land sverige
bevakade parkeringar stockholm

om bedrägerier som vanlig interaktionsform

visa förmåga att ge kritisk och … 2016-11-04 Den här rapporten handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person. Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den … kan förstås som ett individuellt, organisatoriskt och samhälleligt fenomen.€Kursen ger kunskap om hur synen på hälsa och hälsosektorn har utvecklats över tid. Vidare studeras hälsobegreppets varierande uttryck och användningsområden. Under delkursen belyses hälsa i ett organisatoriskt sammanhang och tar fasta på relevansen Uppsatsen är en presentation på engelska, där eleven redogör för pesten (the bubonic plague) som ett medicinskt, historiskt och samhälleligt fenomen. Delkurs 1 Hållbar utveckling som samhälleligt fenomen, 15 högskolepoäng (Sustainable Development as a Societal Phenomenon, 15 credits) I delkursen behandlas den historiska framväxten av miljöfrågor och hållbarhetsdiskussionen, huvudsakligen i Sverige.

Tidigare stipendier – Hasselbladstiftelsen

7. Begriplighet, struktur och koherens. Överensstämmelse råder mellan utgångspunkter,  15 hp (half a term): Sustainable Development as a Societal Phenomena (Hållbar utveckling som samhälleligt fenomen). Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet-  25 mar 2018 Det handlar om ett samhälleligt och kulturellt fenomen som begränsar människans möjlighet att vara människa. Det är den svenska  Bekanta dig med Svenska Yles innehåll om samhälleliga fenomen. Begreppsinformation. YSO-käsitteet (fi) > pysyvä (fi) > fenomen > samhälleligt fenomen.

I podcast-serien för vi samhälleligt viktig dialog med sakkunniga inom aktuella temaområden.